Over bekkenfysiotherapie

Zoals de naam van deze fysiotherapie het al zegt, richt de bekkenfysiotherapeut zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. De bekkenbodem, de gewrichtsbanden, de bekkenorganen en het bekken beïnvloeden elkaar wederzijds. De
bekkenbodem kan gezien worden als een spierlaag dat zich bevindt onder in het bekken. De bekkenbodem draagt als het ware de buikorganen en zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang. De bekkenbodem draagt bij aan de stabiliteit van het bekken. Wanneer u een klacht in het bekken heeft kan dit ook snel leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.

Wanneer bekkenfysiotherapie?

Onderstaande lijst geeft aan voor welke klachten u het beste bij de bekkenfysiotherapeut terecht kunt. U kunt hierbij denken aan de volgende klachten:

  • U heeft last van ongewild verlies van urine en/of ontlasting (incontinentie)
  • U kunt de aandrang om te plassen/ontlasten niet onderdrukken
  • U heeft moeite met het kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
  • U ondervindt de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • U heeft pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  • U heeft pijn bij gemeenschap (klachten die samenhangen met de bekkenbodem)
  • U heeft een operatie in de onderbuik ondergaan (fysiotherapeutische begeleiding)
  • U heeft bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (bekkeninstabiliteit)
  • U kunt fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling krijgen

Heb ik een verwijzing nodig voor bekkenfysiotherapie?

De verschillende gespecialiseerde behandelingen van de bekkenfysiotherapeut vinden doorgaans plaats op verwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog of revalidatie-arts, of op advies van een verloskundige of incontinentieverpleegkundige).