Over kinderfysiotherapie

Wanneer kinderen van nul tot zestien jaar een achterstand in hun motorisch functioneren hebben worden deze door een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut behandeld. Het kan hierbij gaan om zowel zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dat kinderen een achterstand in hun motorisch functioneren ondervinden kan een gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door simpelweg een tekort aan motorische ervaring.

“Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind”

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut kan door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen een volledig beeld creëren van het motorisch niveau van het kind om zo doeltreffend en effectief mogelijk het kind te kunnen behandelen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Dit gaat in samen spraak met het kind en de ouders.

Observatie van het kind

Leerkrachten, kinderartsen en andere behandelaars spelen een belangrijke rol in informatie vertrekking. Deze specialisten hebben namelijk het kind voor een gedurende tijd geobserveerd.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie. Deze therapie heeft als doel de motorische vaardigheden op kindvriendelijke wijze effectief te verbeteren. De ouders spelen in het proces en het behandelplan een erg belangrijke rol met het oog op de ontwikkeling van het (jonge) kind. De kinderfysiotherapeut zal tijdens en na onderzoek van het kind kunnen bepalen of de behandeling door hem/haar zelf moet worden uitgevoerd, of dat het kind moet worden doorverwezen naar een andere specialist. De kinderfysiotherapeut is rechtstreek toegankelijk en opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel. Wilt u weten hoe kinderfysiotherapie in uw zorgverzekering is opgenomen, raadpleeg dan ons overzicht qua zorgverzekeringen.