Over oedeemfysiotherapie

Oedeemtherapie, ook wel lymftherapie genoemd, is een vorm van fysiotherapie die met name gebruikt wordt bij aandoeningen met zwellingen. De naam zegt het eigenlijk al: lymfoedemen zijn aanhoudende zwellingen in armen, borst of benen. Oedeemfysiotherapie is een combinatietherapie van massagetechnieken, compressie en oefentherapie. Bij compressie moet u denken aan het bandageren of zwachtelen van het te behandelen ledemaat en het gebruik van therapeutische, elastische kousen. Het doel van deze vorm van therapie is de zwelling terug te dringen en vervolgens proberen de zwelling zo minimaal mogelijk te houden door gebruik te maken van de elastische kousen. Het hangt daarna van het verloop van de zwelling af of verdere behandeling nog nodig is.

Wanneer is oedeemfysiotherapie nodig?

Oedeemfysiotherapie wordt regelmatig ingezet na behandeling van borstkanker en prostaatkanker of bij problemen met spataderen of open benen. De ledematen worden bij toenemende zwellingen zwaar, vermoeid, pijnlijk en onbeweeglijk. Dagelijkse bezigheden zoals het huishouden, het werk of de hobby worden dan een ware last of kunnen niet meer uitgevoerd worden. Een enorme beperkingen voor mensen met een dergelijke aandoening.

Door lymf- of oedeemfysiotherapie vroegtijdig in te zetten, wordt voorkomen dat bewegingsbeperkingen optreden en dat de patiënt in zijn dagelijkse bezigheden wordt gehinderd. De kans op complicaties zoals wondroos en open wonden wordt door inzet van deze therapie verkleind. Patiënten met zwellingsaandoeningen doen er dus goed aan om samen met de fysiotherapeut te bekijken welke vormen van behandeling mogelijk zijn.