TOS, wat is het Thoracic Outlet Syndroom?

Het Thoracic Outlet Syndroom, afgekort TOS, is een aandoening waarbij er op 3 plaatsen een compressie van de vaatzenuwbundel in het schoudergebied kan plaatsvinden. De vaatzenuwbundel bevat een centraal station waar bloedvaten en zenuwen bij elkaar komen. Belangrijk bij TOS is dat de 3 plaatsen waar de compressie van deze structuren kan plaatsvinden goed moet worden onderzocht. De 3 knelpunten zijn:

 • Scalenuspoort
 • In de ruimte tussen de eerste rib en het sleutelbeen (clavicula)
 • Okselpoort

Wat zijn overige benamingen voor TOS?

 • Schoudergordelsyndroom
 • Neurovasculaire compressie syndroom (neuro staat voor zenuw, vasculair betreft de vaten)

Wat is er bij TOS precies aan de hand?

Bij TOS ontstaan de klachten zoals pijn in de schouder die uitstraalt naar de arm en hand door druk op de zenuw. Deze pijn kan ook uitstralen naar de nek en het achterhoofd. U zult begrijpen dat bij een compressie ook prikkelingen en slaperigheid in de arm en hand waarneembaar kan zijn. Bij sommigen treedt er ook krachtsverlies op wanneer ze de armen boven de schouder houden. De test die hier o.a. voor gebruikt kan worden is o.a. de test van Roos, de test van Adson en de test van Eden.

TOS Symptomen

TOS brengt een aantal symptomen met zich mee, bekijk hieronder de symptomen die bij TOS kunnen voorkomen:

 • Koud gevoel van de arm
 • Bleekheid van de huid
 • Zwelling van de arm
 • Gespannen van de arm
 • Blauwe verkleuring van de hand
 • Opzwellen van oppervlakkige aders

TOS provocaties

Kenmerkend voor TOS klachten is dat het meestal ontstaat bij werkzaamheden waarbij de armen hoger dan de schouders worden gebracht. Denk aan de slaaphouding waarbij het kussen hoog wordt vastgehouden, de was ophangen, schrijven op een schoolbord, etc.

Ontstaan van TOS

 1. TOS kan op verschillende manieren ontstaan. Het kan een gevolg zijn van een ongeval, maar het kan ook spontaan optreden. Daarnaast is een langdurige werkhouding ook van invloed op het ontstaan van TOS. Naast het bovenhands werken kunnen werkhoudingen waarbij met afhangende schouders wordt gewerkt ook symptomen van TOS opwekken. Gevolg is dat er een compressie / vernauwing van de vaatbundel plaatsvindt.
 2. De ruimte tussen de eerste rib en het sleutelbeen kan bij sommige mensen anatomisch vernauwd zijn. Dit is mogelijk door het hebben van extra ribben in de hals, een misvorming van de eerste rib of een breuk van het sleutelbeen (die op een afwijkende manier is hersteld). Dit zijn allen lichamelijke afwijkingen die de kans op TOS verhogen.

TOS diagnose

Indien er een een beeld van TOS wordt opgeroepen wordt middels diagnose bekeken of u daadwerkelijk lijdt aan TOS. Deze diagnose bestaat uit een lichamelijk onderzoek, de voorgeschiedenis van de Pt. (denk aan een ongeval, werk met afhangende schouders, e.d.) en welke symptomen er bij de Pt. spelen.

Test volgens Roos

 • Doel: het testen van de costo-claviculaire ruimte.
 • Uitgangshouding: zit, rechtop, met schouders in depressie en retractie. Armen opzij en gebogen in abductie en endorotatie, handen t.h.v. de oren.
 • Test: handen open /sluiten, in redelijk snel tempo, gedurende ± ½-1 min. Evt. testen van de refill v/d nagels.
 • Positief: als klachten optreden/verkleuring/coördinatie duidelijk verminderd. (kan ook nog na de test optreden, altijd even napraten; bewegen van de handen kan duiden op tintelen.)

Test volgens Adson

 • Doel: het testen van het scalenus syndroom.
 • Uitgangshouding: zit, arm gesteund op het been, i.v.m. rek niet veroorzaakt door de test. Evt. kan de radialispols gepalpeerd worden.
 • Test: heterolaterale rotatie van het hoofd, met lateroflexie in dezelfde richting.(evt. diep inademen).
 • n.b. het verminderen van de radialispols op zich heeft geen betekenis, alswel het ontstaan van de aangegeven klachten.

Test volgens Eden

 • Doel: het testen van de costo-claviculaire ruimte.
 • Uitgangshouding: staand, armen afhangend. Onderzoeker in zit.
 • Test: arm vasthouden, (lichte trek), patiënt heterolaterale zijde op laten leunen. N.b. het hoofd van de patiënt dient recht op z’n body te blijven, dus niet mee laten hangen. Evt. kan de radialispols gepalpeerd worden.
 • n.b. het verminderen van de radialispols op zich heeft geen betekenis, alswel het ontstaan van de aangegeven klachten.